O mnie

Nazywam się Małgorzata Grela

Kim jestem:

 • mgr Logopedii ze specjalizacją neurologopedii.
 • Terapeutą Miofunkcjonalnym
 • Terapeutą  C-eye.

Edukacja:

 • 2011 – Świętokrzyska Szkoła Wyższa w Kielcach Wydział Pedagogiczny i Ochrony Zdrowia – NEUROLOGOPEDIA.
 • 2008 – Wyższa Szkoła Ekonomii Turystyki i Nauk Społecznych w Kielcach – Wydział Pedagogiczny kierunek LOGOPEDIA.
 • 1988 – Zespół Szkół Zawodowych w Wadowicach – POŁOŻNA DYPLOMOWANA.
 • 1985 – Liceum Medyczne w Żywcu – PIELĘGNIARKA DYPLOMOWANA.

Kursy i szkolenia dodatkowo:

 • Terapia miofunkcjonalna-terapia karmienie.Znaczenie funkcji prymarnych w rozwoju mowy
 • Terapia miofunkcjonalna.Terapia Karmienia
 • Ocena funkcjonowania komunikacyjnego i  językowego dziecka ze spektrum autyzmu
 • Mechanizm działania ćwiczeń lewopółkulowych
 • Terapia opóźnionego rozwoju mowy-od samogłoski po proste, dwusylabowe wyrazy

Prowadzę diagnozę i terapię zaburzeń komunikacji językowej:

 • autyzmu,
 • zagrożenia autyzmem oraz zaburzeń ze spektrum autyzmu,
 • zespołu Aspergera,
 • zespołu Downa,
 • alalii,
 • afazji dziecięcej i afazji u dzieci,
 • niesłyszących z implantem lub aparatem słuchowym,
 • zagrożenia dysleksją i dysleksji,
 • niezakończonego i opóźnionego rozwoju mowy,
 • dzieci z niepełnosprawnością intelektualną,
 • dzieci dwujęzycznych,
 • dorosłych osób z afazją,
 • dzieci z wadami wrodzonymi i zespołami genetycznymi,
 • dzieci z Płodowym Zespołem Alkoholowym,
 • osób z porażeniem mózgowym,
 • dzieci z nadpobudliwością psychoruchową (ADHD)
 • całościowych zaburzeń rozwoju
 • wywoływanie głosek,
 • korekcja wad wymowy (seplenienie, nieprawidłowa realizacja głoski r, kapacyzm, gamacyzm)
 • emisja głosu, praca nad oddechem i tempem mowy 
 • wczesną interwencję logopedyczną
 • diagnozę i terapię niemowląt
 • masaż logopedyczn
 • rozszerzanie diety w aspekcie logopedyczny
 • karmienie terapeutyczne, karmienie dzieci z wyzwaniami
 • konsultacje niemowląt pod względem pozycjonowania do karmienia, karmienia piesią oraz karmienia butelką
 • konsultacje logopedyczne dla rodziców, opiekunów, wychowawców, nauczycieli, specjalistów z innych dziedzin
 • stwardnienie rozsiane,
 • stwardnienie boczne zanikowe,
 • choroba Parkinsona,
 • otępienia umysłowe,
 • encefalopatię,
 • chorobę Alzheimera
 • chorobę Picka i inne.