Cyber-Oko C-Eye

C-Eye jest finansowany ze środków PFRON w ramach programów:

 • Aktywny samorząd
 • Likwidacja barier w komunikowaniu się

C-Eye® został stworzony, by umożliwić komunikację z pacjentami, przebywającymi w domach

 • Jest to nowoczesny system, który śledzi ruch gałek ocznych, co umożliwia alternatywną komunikację i efektywną terapię osób po udarach, wybudzonych ze śpiączki i w innych, równie ciężkich stanach neurologicznych.
 • Terapia i komunikacja w jednym
 • Dzięki C-Eye® pacjentom wyraźnie poprawia się komfort życia, ponieważ mają realną szansę sygnalizować swoje potrzeby. Rodzina i bliscy nareszcie wiedzą, jak mogą pomóc choremu, znają jego pragnienia i dolegliwości. Mają jasny sygnał, że wszyscy są w stałym kontakcie. Ponadto stosowanie komunikatów podczas terapii może pełnić również funkcję rehabilitacyjną poprzez stymulację ośrodka mowy.

C-Eye® II PRO jest produktem medycznym, wykorzystującym eye tracking

To narzędzie, które pomaga terapeutom w ocenie stanu świadomości oraz rehabilitacji pacjentów z różnorodnymi zaburzeniami neurologicznymi. System C-Eye® II PRO to narzędzie pracy wielu specjalistów:

 • terapeutów – m.in. logopedów, neurologopedów, psychologów, neuropsychologów, terapeutów AAC, terapeutów widzenia, terapeutów zajęciowych, fizjoterapeutów,
 • nauczycieli, pedagogów – m.in. oligofrenopedagogów, tyflopedagogów,
 • lekarzy – w szczególności specjalistów rehabilitacji, neurologów.

Metoda, która przynosi korzyści dla pacjentów i ich terapeutów

C-Eye® II PRO umożliwia dostosowanie terapii do możliwości i potrzeb pacjenta. Sesje diagnostyczne i terapeutyczne polegają na wybieraniu przez pacjenta wyświetlanych na ekranie treści. Obserwacja oraz analiza zaznaczanych przez pacjenta odpowiedzi umożliwia obiektywną diagnozę i skuteczną terapię – przede wszystkim: wzroku, słuchu oraz funkcji poznawczych.

mediContact® to urządzenie umożliwiające kontakt z pacjentami za pomocą wzroku lub dotyku

mediContact® to urządzenie ułatwiające kontakt z pacjentami w środowisku szpitalnym, którzy są unieruchomieni lub mają czasowo lub trwale wyłączony narząd mowy, przez co mogą komunikować się wyłącznie za pomocą wzroku lub dotyku.

Urządzenie daje personelowi medycznemu możliwość uzyskania ważnych informacji o pacjencie, co ułatwia wstępną ocenę jego stanu. Dodatkowo mediContact® pomaga pracownikom służby zdrowia identyfikować dolegliwości i potrzeby pacjentów, usprawnia proces komunikacji, oszczędza czas i wpływa na zwiększenie poczucia bezpieczeństwa pacjentów.

mediContact® znacznie poprawia jakość świadczonych usług i usprawnia pracę personelu medycznego

Urządzenie z powodzeniem zastępuje używane do tej pory pomoce komunikacyjne (np. tablice papierowe), a swoim użytkownikom daje szereg możliwości wspierających komunikację alternatywną (m.in. gotowe bazy pytań, komunikaty tekstowe i obrazkowe, wirtualne klawiatury).

Ponadto mediContact® pomaga przezwyciężać bariery językowe, dzięki możliwości jednoczesnej komunikacji pacjenta i personelu w różnych językach.

mediContact® doskonale sprawdza się w komunikacji na oddziałach szpitalnych, zwłaszcza na Oddziałach Intensywnej Terapii i oddziałach pooperacyjnych.

mediContact® umożliwia:

 • lokalizację bólu i innych objawów,
 • szybką komunikację z pacjentem,
 • ocenę nasilenia bólu i pozostałych symptomów,
 • wyrażanie przez pacjenta swoich potrzeb,
 • komunikację w różnych językach,
 • wyjaśnienie pacjentowi za pomocą filmów przeznaczenia aparatury medycznej znajdującej się w jego otoczeniu.

eyefeel® zawiera przyjemne ćwiczenia terapeutyczne i gry dla osób niekomunikujących się

eyefeel® dostępny jest jako samodzielna aplikacja lub jako moduł zintegrowany z systemem C-Eye®. Program umożliwia prowadzenie terapii poprzez zabawę i rozrywkę, motywuje chorych i dzieci do dalszej rehabilitacji. Zadania zostały przygotowane przez specjalistów, a następnie sprawdzone i zatwierdzone przez doświadczonych w pracy terapeutów.

Nauka i terapia w formie zabawy

Program eyefeel® służy edukacji włączającej, dodatkowo umożliwia tworzenie własnych materiałów terapeutycznych i tablic do komunikacji AAC, wykorzystujących pasek mowy. Każda chwila spędzona z eyefeelem® ma pozytywne znaczenie, ponieważ wykonywanie kolejnych ćwiczeń jest źródłem radości i dużym bodźcem do kontynuowania terapii.